top of page
IMGP4687.jpg

เพลงรัก ๒๔๗๕

Synopsis

ละครจากแรงบันดาลใจ จากชีวิตอันพลิกผันของอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ สู่ละครร้อง โดย กลุ่มละครอนัตตา ร่วมกับ เดโมเครซี่สตูดิโอ
 

เป็นละครร้องแบบไทย ดำเนินเรื่องด้วยการขับร้องทำนองเพลงที่ถ่ายทอดมาจากแม่ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ บรรเลงด้วยวงดนตรีสากลผสมเครื่องสายไทยที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ เรื่องราวสะท้อนสังคมไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่ให้บทเรียนบางประการกับสังคมปัจจุบันได้

ปลายปี 2495 เมื่อเพลิน อดีตสตรีหมายเลขหนึ่ง ต้องฉลองรัฐธรรมนูญในคุกอย่างโดดเดี่ยว ลูกชายถูกกุมขังด้วยข้อหาไม่เป็นธรรมและสามีก็ลี้ภัยการเมืองโดยไม่รู้เป็นตายร้ายดี เรื่องราวย้อนกลับไปมาระหว่างเหตุการณ์หลักในคุกและอดีตถึงชะตากรรมและชีวิตที่ผันผวนไปของสตรีแกร่งผู้นี้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2475 ซึ่งพลิกชะตาชีวิตของเธอไปสิ้นเชิง สุดท้ายเธอต้องลาจากลูกชายอันเป็นที่รักซึ่งยังถูกกุมขัง เพื่อไปตามหาสามีที่ยังไม่รู้อยู่ไหน และเพื่อเติมเต็มชีวิตครอบครัวที่ขาดหายไป

Playwright Note

เป็นหนึ่งในโครงการ “ละครร้องทำนองครู” ประกอบกับความคิดของ ภาวินี สมรรคบุตร แห่ง Democrazy Theatre Studio ที่ประสงค์จะร่วมมือกับคณะละคร อนัตตา หาความความเป็นไปได้ของการสร้างสรรค์ละครร้องขนาดเล็กที่เล่าเรื่องคนเล็กๆที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสังคม เพื่อจัดแสดงในโรงละครของ Democrazy Theatre Studio ที่มีขนาดประมาณ 10 x 10 เมตร
 

เรื่องราวชีวิตของ ท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์ นั้นเต็มไปด้วยสีสันและแรงบันดาลใจ
แต่ผมเลือกจะตีกรอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์ที่ ท่านผู้หญิงพูนศุขและบุตรชายคนโตถูกจำคุกในข้อหากบฎสันติภาพในปี 2495 จนได้อิสรภาพในปีถัดมา แทรกด้วยฉากย้อนความหลังเพื่อขยายเรื่องราวให้สมบูรณ์ตั้งแต่ก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 โดยผมมุ่งประเด็นความรักอันหลากหลาย ทั้งรักคู่ครอง รักครอบครัว รักอุดมการณ์ รักความเป็นธรรม ฯลฯ

 

ในด้านเพลงของบทละคร “เพลงรัก 2475” ยังคงใช้ทำนองเพลงจากละครร้องแบบไทยที่รับการถ่ายทอดจากครู สุดจิตต์ ดุริยประณีต เป็นหลัก แต่มีการแต่งเนื้อเต็ม และมีทางเปลี่ยนที่แตกออกมาจากทำนองเดิม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งเพลงแนวนี้ที่ได้พัฒนาต่อมาในบทละครมังกรสลัดเกล็ด
 

จากการจัดแสดงครั้งแรกในปี 2556 บทละครค่อนข้างสมบูรณ์ราว 90 % พอได้ทำซ้ำอีกในปีถัดมา ได้เพิ่มตัวละครบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพิ่มฉากสั้นๆแทรก และขยายองค์ประกอบอื่นๆได้อีก โดยไม่เสียแก่นสาระของเรื่อง ก็นับได้ว่าเป็นบทละครที่สมบูรณ์ในตัวของมันเองอีกเรื่องหนึ่ง

Cast Crews

เพลงรัก ๒๔๗๕

2475 The musical 2013

วันที่    : 16-21, 23-28 ตุลาคม 2556
สถานที่ : Democrazy Theatre Studio

นักแสดง

ภาวิณี สมรรคบุตร
ประดิษฐ ประสาททอง
สุขุมพันธ์ ฐิติธนพันธ์
สุกัญญา สมไพบูลย์
เสาวนีย์ วงศ์จินดา
สุกฤต อ่องชาติ
รัตนินทร์ ใจเพชร
วิศรุต สมงาม
นิชาภา สะเอียบคง

นักดนตรี

โสภนัท ฤกษ์สมุทร (Piano)
เสาวคนธ์ ม่วงครวญ (Cello)
นิธิ จันทร์ธนู (ระนาดเหล็ก, ขลุ่ย, เครื่องจังหวะ)
สุรพงษ์ บ้านไกรทอง (ซอสามสาย, ซอด้วง, ซออู้)

ควบคุมการผลิต

Democrazy Theatre Studio

อำนวยการผลิต

ธีรพันท์ เงาจีนานันต์

บทละครและกำกับการแสดง

ประดิษฐ ประสาททอง

เรียบเรียงดนตรี

เก่งฉกาจ เก่งการค้า

กำกับดนตรี

คานธี วสุวิชย์กิต

กำกับเทคนิค
ศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์

ออกแบบแสง

สุพัตรา เครือครองสุข
ทศพล วิพลกุล

ควบคุมแสง
ฉันทิกา โชติขจรไทย

เพลงรัก ๒๔๗๕

2475 The musical 2014

วันที่    : 18 กันยายน - 5 ตุลาคม 2557
สถานที่ : Studio 4th Floor BACC

นักแสดง

ภาวิณี สมรรคบุตร
ประดิษฐ ประสาททอง
สุขุมพันธ์ ฐิติธนพันธ์
สุกัญญา สมไพบูลย์
เสาวนีย์ วงศ์จินดา
สุกฤต อ่องชาติ
รัตนินทร์ ใจเพชร
วิศรุต สมงาม
นิชาภา สะเอียบคง

นักดนตรี

โสภนัท ฤกษ์สมุทร (Piano)
อภิชัย เลี่ยมทอง (Cello)
นิธิ จันทร์ธนู (ระนาดเหล็ก, ขลุ่ย, เครื่องจังหวะ)
สุรพงษ์ บ้านไกรทอง (ซอสามสาย, ซอด้วง, ซออู้)

ควบคุมการผลิต

Democrazy Theatre Studio

อำนวยการผลิต

ธีรพันท์ เงาจีนานันต์

บทละครและกำกับการแสดง

ประดิษฐ ประสาททอง

เรียบเรียงดนตรี

เก่งฉกาจ เก่งการค้า

กำกับดนตรี

คานธี วสุวิชย์กิต

กำกับเทคนิค
ศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์

ออกแบบแสง

สุพัตรา เครือครองสุข
ทศพล วิพลกุล

ควบคุมแสง

ฉันทิกา โชติขจรไทย

bottom of page