top of page
277761886_121499997150116_1969156043479289170_n.jpeg

ฉิ่งฉับสลับร่าง SWITCHED

Synopsis

ละครชาตรีร่วมสมัย โดย อนัตตาชาตรี ที่จะนำพาผู้ชมเปิดประตู่ความรู้ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ สู่สังคมผู้สูงวัยไทยแลนด์

         
เมื่อเกิดเหตุวิปลาสประหลาดล้ำให้ชายฉิ่งกับหญิงฉับมีอันต้องสลับร่างกัน ความลับสารพันจึงถูกเปิดเผย พวกเขาจะค้นพบอะไรบ้างในร่างใหม่ และจะมีโอกาสไหมที่จะได้คืนร่างเดิม

Cast Crews

ฉิ่งฉับสลับร่าง SWITCHED 2020

วันที่     : 28 - 29 พ.ย. 2563
สถานที่  : สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลป์กรุงเทพ

ใน เทศกาลละครกรุงเทพ BTF2020


ฉิ่งฉับสลับร่าง SWITCHED 2022
วันที่     : 2 - 3 เม.ย. 2565
สถานที่  : อุทยาน 100 ปีฯ จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใน เทศกาลสามย่านละลานใจ

นักแสดง

ญาณวุฒิ ไตรสุวรรณ (ชายฉิ่ง)
ชโลมจิตร ชนะใจ (หญิงย่า)
ผดุงพงศ์ ประสาททอง (อีค่อม, ไอ้คอก, มณีสีรุ้ง)
ประดิษฐ ประสาททอง (พระอินทร์)
ศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์ (พระอินทร์)

ลูกคู่
วุฒิชัย นราแก้ว
บุญสืบ พันธ์ประเสริฐ

จารพงษ์ จันทรีย์
คชาพัฒน์ นุชมาก

นักดนตรี
ภิรมย์ ใจชื่น (โทน)
ชัยสิทธิ์ สุวายา (กลอง)
Ponlasit Konwean (ปี่)
วรวิมย์ วราสินธิ์ (ฉิ่ง)

บทละครและกำกับการแสดง
ประดิษฐ ประสาททอง

ฝ่ายแสง
เขมฌัษ เสริมสุขเจริญชัย

ฝ่ายเสียง

ศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์

แต่งกาย
นิพัทธ์ จงดี

แต่งหน้า
ทัพ อานนท์

bottom of page